Tại Sao Áo của Đức Giáo Hoàng Luôn Là Màu Trắng? Danh Xưng ĐGH là Hoàn Toàn Sai?

Thời TrangTại sao phẩm phục của giáo hoàng là màu trắng, trong khi của các giám mục và linh mục là màu đen?

Trả lời:
Phẩm phục màu trắng của các Giáo Hoàng bắt nguồn từ thánh Giáo Hoàng Pio V (1504-1572). Ngài là tu sĩ Dòng Đaminh, mà tu phục của Dòng là màu trắng. Khi được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 1566, Ngài đã không mặc áo bào như các giáo hoàng trước đó mà giữ nguyên tu phục của Dòng Đaminh. Ngài là vị Giáo Hoàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực thi những quyết định canh tân của công đồng Trento (1545-1563) và được ca ngợi như một vị Giáo Hoàng thánh thiện và khiêm nhường. Sau khi ngài qua đời, các giáo hoàng tiếp theo đã tiếp tục mang phẩm phục màu trắng với một chút sửa đổi như chúng ta thấy cho tới ngày nay.

***
Tiện đây cũng xin nói về danh xưng GIÁO HOÀNG. Thực ra đây là cách gọi hoàn toàn của Tiếng Việt, nó phản ánh suy nghĩ của dân tộc sống dưới chế độ phong kiến, xem giáo hoàng là VUA của Đạo Công Giáo.

Danh xưng đúng đắn của vị lãnh đạo Công Giáo là Papa (tiếng anh: Pope) có nghĩa là CHA, một danh xưng rất gần gũi và thân thương. Ngoài ra còn có một cách gọi khác trong tiếng Latinh : Pontifex maximus dịch sang tiếng Việt có nghĩa là : NGƯỜI XÂY CẦU VĨ ĐẠI. Ý nghĩa của danh xưng này muốn nói rằng, Giáo Hoàng là người xây nên và gìn giữ mỗi liên kết giữa mọi người, giữa các quốc gia, các tôn giáo và giữa con người với Thiên Chúa.

Danh xưng GIÁO HOÀNG trong Tiếng Việt tuy không sát với nguyên ngữ, nhưng đã ăn sâu vào tâm trí người Việt và rất ít người để ý đến ý nghĩa đích thực của nó.

Nguồn: https://onvideonews.com/

Xem thêm bài viết khác: https://onvideonews.com/thoi-trang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *